Cảm biến tiệm cận Omron

E2K-C: Phát hiện mọi vật thể

• Có thể điều chỉnh độ nhạy

• Có thể phát hiện vật thể qua lớp cách ly (không phải là kim loại); ví dụ:  nước trong thùng nhựa, ống thủy tinh...

E2K-C: Phát hiện mọi vật thể

E2GN: Phát hiện vật kim loại

Model giá thấp nhất cho loại hình trụ vỏ đồng thau

• Khoảng cách phát hiện xa từ 2-8 mm, đầu ra NPN hoặc PNP

2 kích cỡ đường kính M12 & M18

Có loại prewired và connector M8, M12

Chất liệu vỏ: đồng thau (brass)

Nguồn 12-24 DC

E2GN: Phát hiện vật kim loại

TL: Phát hiện kim loại (giá thấp)

TL-N5/10/20: phát hiện kim loi trong khong 5/10/20mm

TL-Q5MC: phát hiện kim loi trong khong 5mm

TL: Phát hiện kim loại (giá thấp)

E2A: Phát hiện vật kim loại (series mới)

•Giá thấp nhất cho loại hình trụ vỏ kim loại

•Khoảng cách phát hiện xa (tới 30 mm)

4 kích cỡ đường kính M8, M12, M18, M30 và 2 kích cỡ chiều dài

Có loại prewired và connector M8, M12

2 chất liệu vỏ (brass và stainless steel)

Nguồn 12-24 DC

E2A: Phát hiện vật kim loại (series mới)

E2E: Phát hiện vật kim loại

 Có đèn chỉ thị góc nhìn 180o; có bảo vệ dây dẫn

 Có loại DC 2 dây, 3 dây hoặc AC (2 dây) 

Nguồn: 12-24VDC, 24-240VAC

E2E: Phát hiện vật kim loại