PLC Omron

Bộ điều khiển lập trình đơn giản - ZEN

 • 10 hoặc 20 I/O trên module CPU (6/12 đầu vào AC hoặc DC, 4/8 đầu ra rơle 8A)

 • Có thể mở rộng đến 44 I/O dùng các module mở rộng (tối đa 3 module mở rộng)

 

Bộ điều khiển lập trình đơn giản - ZEN

PLC cỡ vừa cấp cao loại mới - CJ2

 • Thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn

 • Hỗ trợ tới 40 module I/O.

 • Có model có sẵn cổng Ethernet

 • Có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình

 • Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485

 • Phần mềm mới tiên tiến & thân thiện

 • Dùng được tất cả các module của họ PLC CJ1*

PLC cỡ vừa cấp cao loại mới - CJ2

PLC cỡ vừa loại mới - CJ2M

 • Tốc độ & dung lượng bộ nhớ, số I/O đã được tăng lên đáng kể so với CJ1M.

 • Hỗ trợ tới 40 module I/O.

 • Có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi

 • Có model có sẵn cổng Ethernet

 • Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485 (với CPU3*)

 • Phần mềm mới tiên tiến & thân thiện

 • Dùng được tất cả các module của họ PLC CJ1*

 

PLC cỡ vừa loại mới - CJ2M

PLC cỡ vừa - CJ1M

Tất cả các CPU đều có sẵn cổng RS-232C, Peripheral và khe nối với card nhớ CF

PLC cỡ vừa - CJ1M